Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Реєстрація корпоративного інвестиційного фонду (КІФ)

Корпоративний інвестиційний фонд – юридична особа, яка утворюється у формі акціонерного товариства і провадить виключно діяльність із спільного інвестування.

Корпоративний інвестиційний фонд, як і пайовий інвестиційний фонд, належить до інститутів спільного інвестування.

На сьогодні корпоративні інвестиційні фонди є популярним фінансовим інструментом, та найбільш привабливим для інвесторів, які бажають оптимізувати свій бізнес, перерозподілити фінансові потоки і просто розпочати або оновити свої проекти.

Ми надаємо Вам можливість придбати готовий корпоративний інвестиційний фонд з усіма необхідними документами, зареєстрованими відповідно до чинного законодавства, які дають змогу одразу розпочати діяльність фонду.

Також ми пропонуємо створити корпоративний інвестиційний фонд на замовлення клієнта, виходячи з його індивідуальних потреб та інтересів. Створення корпоративного інвестиційного фонду займає близько 4 місяців, та проходить у декілька етапів. Зокрема, наші послуги по реєстрації корпоративного інвестиційного фонду включають:

 1. прийняття зборами засновників рішення про створення КІФ, затвердження проекту його статуту та про приватне розміщення акцій КІФ;
 2. підготовка та подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви та всіх документів, необхідних для погодження проекту статуту КІФ та реєстрації випуску акцій з метою формування початкового статутного капіталу КІФ, результатом якого є реєстрація випуску акцій КІФ, погодження проекту його статуту та видача тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій;
 3. відкриття тимчасового рахунку КІФ в обраному банку для формування початкового статутного капіталу;
 4. присвоєння акціям КІФ міжнародного ідентифікаційного номера цінних паперів;
 5. укладення з депозитарієм цінних паперів договору про обслуговування емісії акцій КІФ, оформлення тимчасового глобального сертифіката, відкриття емітентського рахунку;
 6. приватне розміщення акцій серед засновників КІФ та оплата повної номінальної вартості акцій КІФ з метою формування початкового статутного капіталу;
 7. затвердження установчими зборами КІФ результатів приватного розміщення акцій серед засновників КІФ, затвердження його статуту, обрання членів наглядової ради КІФ, затвердження проектів договорів з компанією з управління активами та зберігачем активів корпоративного фонду;
 8. державна реєстрація КІФ, як юридичної особи в органах державної реєстрації;
 9. відкриття поточного банківського рахунку КІФ та рахунку в цінних паперах, укладення КІФ договорів з компанією з управління активами та зберігачем активів (депозитарною установою);
 10. підготовка та подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку всіх документів, необхідних для реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій серед засновників КІФ, реєстрація регламенту та внесення відомостей про КІФ до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування, результатом якого є отримання зареєстрованого регламенту та інших документів;
 11. депонування глобального сертифікату випуску акцій з метою формування початкового статутного капіталу. За наслідками реєстрації регламенту, КІФ набуває статусу інституту спільного інвестування та може здійснювати відповідну діяльність. Звертаємо Вашу увагу, що протягом 1 року з дня внесення відомостей про КІФ до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, повинен бути зареєстрований випуск акцій, що здійснюється з метою спільного інвестування та проспект їх емісії;
 12. укладення договорів з аудитором (аудиторською фірмою) та оцінювачем майна інституту спільного інвестування (за потреби);
 13. підготовка та подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку всіх документів, необхідних для реєстрації проспекту КІФ та реєстрації випуску акцій КІФ, з метою спільного інвестування, внаслідок якого отримуєте зареєстровані відповідні документи;
 14. депонування глобального сертифікату випуску акцій, з метою спільного інвестування.

На кожному етапі реєстрації КІФ на замовлення здійснюється розробка, подання та повний супровід розгляду документів в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Скориставшись нашою послугою на замовлення реєстрації корпоративного інвестиційного фонду «під ключ», Ви отримуєте всі документи (регламент, проспект, договори), необхідні для початку роботи КІФ та можете втілювати всі свої бізнес-ідеї за допомогою цього фінансового інструменту.

Ціна: договірна

Замовити дзвінок
+
Чекаю дзвінка!